วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

กวีศิลป์ 1ถูกทิ้ง
ไม่อยากเป็น ดั่งเช่น ผลไม้
ที่ใครใคร ทอดทิ้ง ให้ไร้ค่า

ยามที่หิว ก็หยิบ ถือขึ้นมา

กัดกินข้า เหมือนว่า ไม่เคยเจอ

พออิ่มหนำ สำราญ เบิกบานใจ

ก็ทิ้งให้ ตัวฉัน ให้คอยเก้อ

ทิ้งให้ฉัน เฝ้าพร่ำ แต่ละเมอ

เพราะถูกเธอ ทอดทิ้ง ให้ขึ้นรา
15 ที่ข้าแพ้ -สายัณห์ สัญญาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น