วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กวีศิลป์86


แล้งน้ำใจ


ใจเธอนั้น  มันแล้ง  จนแห้งขอด
คงไม่รอด  หากใคร  ได้อยู่ใกล้
ยามหิวน้ำ  หิวข้าว  ต้องอดตาย
เพราะน้ำใจ  จากเธอ  นั้นไม่มี

ใจเธอแล้ง  ยิ่งกว่า  ทะเลทราย
ขืนคบไป    เสียดาย  น้ำใจพี่
เพียงหนึ่งหยด  น้ำใจ  เธอไม่มี
แล้งสิ้นดี   ตัวพี่  นี้ขอลาแล้งน้ำใจ สายัณห์ สัญญา ขับร้อง กังวาล ทองเตร   ตัดต่อกราฟฟิค