วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

กวีศิลป์ 23


ยอมกันบ้าง


จะเหลืองแดง  แย่งชิง  เพื่ออะไร
ในที่สุด          ก็ตาย  กลายเป็นผี
หนึ่งชีวิต  หนึ่งจิต  หนึ่งฤดี
ก็เท่านี้   หาใคร  รอดสักราย

ใหญ่แค่ไหน  หาได้  อยู่ค้ำฟ้า
เห็นตายโหง  ตายห่า  เป็นแม่นหมาย
หามีใคร       หลุดรอด  ไปสักราย
ใหญ่ก็ตาย  เล็กก็ตาย    ตายเหมือนกัน

อันชีวิต  คนเรา  ก็เท่านี้
ตายเป็นผี  เหมือนกัน  หมดทั้งนั้น
มัวแย่งชิง  อำนาจ  ทำไมกัน
มัวฆ่าฟัน  ห้ำหั่น  กันทำไม

คนมีปืน  อย่าฝืน  ว่าตัวเก่ง
ทำอวดเบ่ง  ไม่เกรง ใครคนไหน
ถ้าเองแน่  เขาก็แน่   สู้แค่ใจ
เองก็ตาย  เขาก็ตาย  ตายเหมือนกัน

ยอมลดลา  วาศอก ขอบอกให้
อย่าทำเบ่ง  อวดใหญ่  ให้คนหยัน
เองไม่กลัว  เขาไม่กลัว  ก็จบกัน
แล้วลูกหลาน  จะอยู่  กันอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น