วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพศิลปะ


 ลายศิลป์

จากหยดสี สาดสี เป็นงานศิลป์
จากก้อนดิน  ปั้นดิน  เป็นศิลป์สวย
จากกระดาษ เขียนวาด จนงงงวย
เป็นภาพสวย ทรงค่า  น่านิยม
จากดวงใจ  ถึงใจ  สื่อผ่านภาพ
จัดวางกรอบ  วางภาพ  จนเหมาะสม
องค์ประกอบ  แสงสี เร่งระดม
จัดตำแหน่ง  เหมาะสม ปมลวงตา
ซ่อนความจริง  จากสิ่ง  ที่ลวงหลอก
ต้องการบอก  ความใน  ให้รู้ว่า
มีความจริง แฝงเร้น  จินตนา
อยากให้คน  ค้นหา ถึงความใน
หนึ่งหยดสี มีจิต  วิญญานกล้า
หนึ่งเพลา  มีแนว  ความคิดใหม่
หนึ่งตาราง วางไว้  อย่างตั้งใจ
หนึ่งภาพไซร้  มีใจ  ศิลปิน
จิตกร  สร้างศิลป์ ด้วยเส้นสี
นักกวี ใช้ภาษา  สร้างงานศิลป์
บรรจงแต่ง  เรียงร้อย ถ้อยคำกิน
เป็นงานศิลป์ ฝากไว้  ให้โลกา