วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

กวีศิป์17เวลา

มันกัดกินทุกอย่าง
ไม่เว้นแม่แต่ตัวมันเอง
อย่าปล่อยให้เวลามันกัดกินเราเพียงฝ่ายเดียว
เราต้องแสวงหาประโยชน์จากเวลาให้คุ้มค่าทุกวินาทีที่มันผ่านไป                       หลับไม่ลง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง กังวาล ทองเนตร กราฟฟิคดีไซน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น