วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

กวีศิลป์ 5


บางส่วนของชีวิต


บางส่วน  ของชีวิต  ก็เหมือนอิฐ ที่ไร้ค่า
บางส่วน  ของเวลา  ก็หาค่า แทบไม่มี
ชีวิต  ของคนเรา       ในบางคราว  ไร้ศักดิ์ศรี
ทุกข์โศก  โรคภัยมี    เป็นเช่นนี้  ชีวิตคน

บางครั้ง  คิดทางดี    แต่ก็มี  ที่สับสน
บางครั้ง  สัปดน         นี่แหละคน  คนแท้จริง
บางครั้ง  นั่งร้องไห้    บางครั้งใจ  เหมือนผีสิง
บางครั้ง  ไม่ไหวติง    บางครั้งวิ่ง จนวุ่นวาย

บางส่วน  ของชีวิต    ทำให้จิต มีเป้าหมาย
คิดดี       คิดชั่วไป     ยังหายใจ มันต้องมี
จิตใจ  มีด้านมืด         มีจืดชืด  มีแสงสี
นิยาย  แห่งชีวี            มันไม่มี  จุดลงตัว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น