วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มีเกิดที่ไหนมีตายที่นั่น

ที่ไหนมีการเกิด ที่นั่น ย่อมมีการตาย 

เป็นปกติธรรมดา สามัญโลก

ไม่มีบ้านหลังใดเลยที่ไม่มีการตายเกิดขึ้น
สัจธรรมของโลก ล้วนแฝงอยู่ในตัวของมันเอง

ทุกปัญหาล้วนต้องมีปัญญาและสัจธรรมแฝงเร้นอยู่ข้างในเสมอแม้เกิดจากโคลนตม

แต่ก็งามสม น่าบูชา

อนิจจัง สอนเราให้รู้ว่าค่าของเรา มิได้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิด

เชื้อชาติพันธุ์ วงศ์สกุล หาใช่สิ่งยืนยันการเป็นคนดีไม่   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น