วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กลองดังระฆังดีกลองดังระฆังดี ต้องมีคนตีถึงจะดัง
ถ้ากลองหรือระฆังใดส่งเสียงดังขึ้นมาได้เองโดยไร้คนตี กลองหรือระฆังนั้นอัปรีย์เต็มทน
เสมือนคนที่กล่าวอ้างความดีของตนเองต่อหน้าสาธารณะชน
บุคคลนั้นพิกลพิการทางจิตใจ และไร้ความดีดังที่กล่าวอ้าง
เช่นกลองดังระฆังดี ไม่ควรที่จะดังโดยไร้คนตีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น