วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กวีศิลป์73


หงส์ฟ้ากับกาดำน้องเป็นหงส์   สูงส่ง     คู่ควรฟ้า
พี่เป็นกา          ไม่ควร   คู่กับหงส์
รักของเรา        ไม่มี       วันดำรง
เธอสูงส่ง           ส่วนพี่   มันแค่ดิน

เธอมีใจ        หัวใจ  พี่ก็รู้
ฝืนทนอยู่      สังคม  คงติฉิน
พี่มันกา          ไร้ค่า   มีราคิน
แม้โบยบิน       เคียงน้อง  ไม่คู่ควร

เราต่างชั้น    สวรรค์   เขากำหนด
เธออย่าลด   ตัวมา     ให้กำสรวล
หงส์คู่หงส์     กาคู่กา   มันคู่ควร
คงปั่นป่วน      หากหงส์  เคียงคู่กา


หงส์ฟ้า สายัณห์ สัญญา ขับร้อง กังวาล ทองเนตรกราฟฟิคดีไซน์ตัดต่อ ลำดับภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น